Guide till dig som ska anlita en jurist eller juristfirma i Uppsala

Det är många gånger i livet man ställs inför juridiska problem och betänkligheter. I många fall kan man avstyra många tvister om man tidigt kopplar in en kunnig jurist på en juristfirma som kan ge dig rätt råd från början – det finns många jurister och juristfirmor i Uppsala som kan hjälpa dig.

Ibland kan det låta som att juridik är något avlägset – något som bara drabbar den som är misstänkt för brott eller den som får skadeståndsanspråk riktat mot sig. Faktum är att det finns betydligt fler tvister än så, som en person i Uppsala kan bli inblandad i. Det kan handla om allt från skilsmässor, uppdelning av ett företag med en affärspartner man inte är sams med, det kan handla om ett skadeståndsanspråk för att barnen gjort sönder saker i träslöjdssalen i skolan och mycket mera. Juridiska tvister drabbar de flesta någon gång i livet – det är inte alltid så att de går till domstol eller slutar med negativa konsekvenser – men det finns sätt att undvika att det blir så. Bor du i Uppsala och känner att det finns en risk att du är påväg in i någon typ av juridisk konflikt bör du omedelbart kontakta en juristfirma och be om att få hjälp av en kunnig jurist inom just det område som problemet eller konflikten berör.

Vad är en juristfirma?

En juristfirma är ett företag med en jurist, eller flera jurister, som har till yrke att ge andra människor juridisk rådgivning och vägledning samt att företräda andra personer inför domstol. En jurist är i sin tur en person som har läst juristprogrammet, som är 4,5 år, och sedan avlagt en jur.kand examen. Den enda skillnaden mellan en juristbyrå eller advokatbyrå – är att en advokatbyrå drivs av en advokat – det vill säga en jurist som är medlem i Svenska Advokatsamfundet. Det finns flera skickliga juristfirmor i Uppsala att vända sig till oavsett om det handlar om arbetsrätt, familjerätt eller socialrätt eller något annat rättsområde.

Vad kostar det att anlita en jurist i Uppsala?  

Det är en fråga som det inte är möjligt att ge ett rakt svar på. En jurist i Uppsala bestämmer själv vilken timtaxa han eller hon vill ha, ibland kan det vara olika timtaxor för olika jurister på samma juristfirma beroende på om det är en junior jurist eller mer senior jurist. Många jurister i Uppsala debiterar dock i enlighet med den timkostnadsnorm som varje år fastställs av Domstolsverket, i år är den 1 404 kronor ex moms. Vilket innebär att många jurister som jobbar inom straffrätt, familjerätt, socialrätt m.m. tar en ersättning i enlighet med den taxan. Hör av dig till den juristfirma i Uppsala du är intresserad av för att få information om vad ersättningen kan bli för just ditt uppdrag, enklare uppdrag kan man ofta få ett fast pris för vad arvodet kan bli. Tänk på att det i längden ofta blir billigare att anlita en jurist, än att betala ett dyrt skadestånd.