Hem

Vem kan få en offentlig försvarare?

En vanlig fråga när det handlar om juridik är vem som egentligen har rätt att få en advokat som bekostas av staten – en så kallad offentlig försvarare? I den här texten går vi igenom vem som har rätt till en offentlig försvarare och hur du juridiskt går tillväga för att få en offentlig försvarare om du är i behov av en. Rättsområden såsom familjerätt samt humanjuridik.

Sverige är en rättsstat. Med städerna Malmö, Stockholm, Göteborg, Uppsala som dom största städerna. I Sverige gäller det som följer; Du är helt och hållet oskyldig till att motsatsen har bevisats och du kan inte dömas för brott om det inte är ställt utom rimligt tvivel att du gjort dig skyldig till det som åklagaren påstår. Juridiken i exempelvis Malmö är också tydlig med att du alltid har rätt att försvaras av ett biträde som kan juridik och kan försvara dig och din sak – det är viktigt för balansen i rättsprocessen att den som är misstänkt för brott har rätt att försvaras av ett kvalificerat juridiskt biträde. Den som är anklagad för ett brott som inte är av ringa betydelse har som oftast rätt till en offentlig försvarare – vilket är en advokat eller biträdande jurist som är expert på juridik och straffrätt – och vars arbetsinsats som huvudregel betalas av staten. Malmö, Norrköping har diverse problem när det kommer till kriminalitet behovet av advokater är mycket hög när det kommer till områden nära Malmö med omnejd. Mer information från en advokat verksam i områdena läs i länken som är inbäddad

Vilka brottmål gör att man kan få en offentlig försvarare även känt som försvarsadvokat eller brottmålsadvokat?

Om en person är anhållen eller häktad har man rätt att få en offentlig försvarare om personen begär det. Om personen inte är anhållen eller häktad, kan personen få en offentlig försvarare om minimistraffet för brottet är 6 månaders fängelse. Juridik innehåller dock alltid undantagsregler – så även när det gäller rätten att få en offentlig försvarare. Om den misstänkte behöver en offentlig försvarare på grund av utredningens karaktär, ska en sådan förordnas. Om det är tveksamt vilket straff som ska utdömas för gärningen och ett annat straff än böter och villkorlig dom kan dömas ut, ska en offentlig försvarare utses. Slutligen kan en offentlig försvarare också utses om det föreligger synnerliga skäl för det, vilket är ett begrepp inom juridik som innebär att man ska ta hänsyn till övriga omständigheter som kan tala för att en försvarare bör utses. Advokat Nyköping Kontakta ombud i Norrköping

Kan jag få en offentlig försvarare vid förhör?

Ja, innan du blir kallad till förhör bör du informera polisen om att du begär en offentlig försvarare. Du kan då med fördel önska en särskild advokat eller jurist som ska vara din offentliga försvarare. Polisen vänder sig då till domstolen, tingsrätten, som fattar beslut om du ska få en advokat eller inte.

Kan jag få en offentlig försvarare för grovt rattfylleri?

Nej, inte som huvudregel. Grovt rattfylleri uppfyller inte kravet på minimistraff på 6 månader och därför kan du inte få en offentlig försvarare av just det skälet. Men du kan alltid åberopa någon av de andra skälen att få en offentlig försvarare ovan. Inlägg skrivet av en Familjejurist

Kan jag få offentlig försvarare som ungdom?

Ja, i många fall. Är du under 18 år har du alltid rätt till det, om du inte är över 18 år kan tingsrätten ändå tycka att din ringa ålder utgör särskilt skäl för att du ska få en offentlig försvarare.

Familjerätten i storstäderna, Göteborg, Malmö, Uppsala, Stockholm samt Kalmar, Nyköping och Linköpings Advokat

Det finns uppdelningar inom rättsområdet ifråga delen som till Ekonomisk Familjerätt är såsom bodelning samt skilsmässor med mera. Med andra ord allt som har med ekonomi att göra för att förenkla det hela. Mer information inom detta finner du här, Ekonomisk Familjerätt

Familjerätt går ihop med humanjuridik som också är ett viktigt ämne att prata om. Myndigheten i Kalmar kommun har sina enheter utplacerade på diverse olika geografiska områden sina mottagningar som hjälper dig som har hamnat eller är på väg att hamna i en vårdnadstvist eller skilsmässa eller något annat som hör till inom rättsområdet familjerätt.

Uppsala samt hela södra Sverige kan du läsa här, Advokat Örebro samma sak här fast då mer information inom humanjuridik dvs familjefrågor

Det är viktigt att förstå vissa fundamentala åtgärder i Kalmar samt Göteborg som man bör tänka på när det kommer till dessa typer av tvister och det är att en advokat eller jurist med spetskompetens inom familjerätt är inte en dum investering när det kommer till krångliga tvister där exempelvis barn eller något annat som står dig kärt på spel. Detta är mycket vanligt i exempelvis Göteborg. Göteborg Stad har gått ut med information om att göra det enklare för familjerätten att få tips på vad man ska göra i sådana situationer. Detta är något som har mottagits väl från folket runt staden och Göteborg samt deras invånare känner sig bättre och tryggare med att deras myndighet gått ut med liknande åtgärdsprogram. Samma sak gäller det i Kalmar.

Advokatbyrå Kalmar

Nyttiga länkar
Advokatbyråstockholm.nu

Upphovsrätt

Umgängesavtal